Schrijf je in voor de basistraining (hoog)begaafdheid

(Hoog)begaafde leerlingen zijn overal. Met de juiste aandacht voor hun behoeften kunnen de meesten van hen een goede schoolloopbaan doorlopen in onze regio. Samenwerkingsverband Kind op 1 biedt ieder schoolteam (directeur, leerkrachten, IB-ers) de gelegenheid deel te nemen aan de basistraining hoogbegaafdheid met als doel de expertise van iedere school te vergroten en te verdiepen op de volgende terreinen:

– Herkenning van (hoog)begaafde leerlingen: signaleren
– Structurele verrijking van het lesaanbod: compacten en verrijken
– Gedifferentieerd lesgeven: klassenmanagement
– Begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen: coachen en begeleiden

De training bestaat uit vier bijeenkomsten. Je kunt starten in september 2021, januari 2022 en /of september 2022. Meer details vind je in het informatieblad.
Heb je behoefte aan meer informatie, neem gerust contact op met projectleider Akke Tick (atick@swvkindop1.nl).