Het ministerie heeft bepaald dat elke school een schoolondersteuningsprofiel moet hebben. In dat profiel moet beschreven staan wat de school aan ondersteuning kan bieden in het algemeen, voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften, welke ambities men heeft qua leerlingondersteuning, wat men denkt niet te kunnen enzovoorts. In deze regio is gekozen voor een eigen format schoolondersteuningsprofiel. 

  1. format schoolondersteuningsprofiel Kind op 1
  2. handleiding bij format schoolondersteuningsprofiel Kind op 1

De bedoeling van het schoolondersteuningsprofiel is dat scholen zich hierdoor onderscheiden en dat scholen informatie geven over hun mogelijkheden op basis waarvan ouders en samenwerkingsverbanden keuzes kunnen maken.

Belangrijk is om te beseffen dat een schoolondersteuningsprofiel een momentopname is: een foto zogezegd. Er zitten veel actuele aspecten vast aan de ondersteuning voor kinderen: mening van personeel, groepsgrootte, deskundigheid, ervaring, samenwerking, tijd, contact met ouders enz. Niet makkelijk op papier te vangen.

Een gesprek en kennismaking is dus altijd noodzakelijk! Zeker als er twijfel is of een school een passend aanbod heeft voor een leerling met extra onderwijsbehoeften.

De waarde van het document zit in het goede gesprek. Een schoolteam dat in gesprek gaat over wat ze kunnen bieden aan ondersteuning, wat ze wel en niet zien zitten en wat ze willen ontwikkelen. Het bijwerken van het sop nodigt uit tot dat goede gesprek. Dit mag jaarlijks, het moet eens in de 4 jaar. Eens in de 4 jaar zal het samenwerkingsverband een actueel schoolondersteuningsprofiel opvragen.

De MR van de basisschool heeft adviesrecht op het schoolondersteuningsprofiel. Hiertoe is een handreiking opgesteld.