Contacten met de scholen lopen veelal via de intern begeleiders. Het is daarom goed dat de intern begeleiders geïnformeerd blijven én het samenwerkingsverband feedback kunnen geven. Daarvoor organiseren we 2x per jaar de Klankbordgroepbijeenkomsten steeds op 5 locaties. Op verzoek zijn ook directeuren welkom. Op deze bijeenkomsten worden actuele zaken uitgewisseld en ontmoeten medewerkers van verschillende schoolbesturen elkaar. Kijk in de agenda voor de data. Je hoeft je niet aan te melden (behalve als het specifiek gevraagd wordt) en kunt gewoon aansluiten op de datum die jou die ronde het best past. Uiterlijk een week voorafgaand aan de eerste datum van een ronde krijgen alle intern begeleiders en directeuren een uitnodiging en programma. Niet gekregen? Vraag of Gonny je op de lijst zet: ggeertse@swvkindop1.nl

Verslag
Er wordt van de bijeenkomsten geen verslag gemaakt. Werken we met een powerpoint of mentimeter dan verschijnt die na de 5e bijeenkomst op deze website. Vraag een collega die wel gaat om informatie voor je “mee te nemen.” Of, beter nog, sluit aan op één van de andere data. Je bent van harte welkom!

De mentimeter van november 2023 vooral over HGW vind je hier.

De mentimeter van juni 2023 met directies en IB-ers vind je hier.

Oude presentaties die nog interessant kunnen zijn:

Auris: waarvan je hier de mentimeter ziet (2021)

De 4 taalklassen voor nieuwkomers verteld over hun expertise en aanbod. Hier vind je de presentaties van Goes , Middelburg, Zierikzee en Tholen.

Bekijk hier de informatie over Let’s Talk Zeeland (vrijwilligers-talken)

Bekijk hier de presentatie OPP van Miranda de Been mei 2022