De procedure voor het aanvragen van extra ondersteuning gaat als volgt:

  1. Er vindt een gesprek plaats met alle betrokkenen: het kind, de ouders/verzorgers en de leerkracht in ieder geval. Aangevuld met anderen.
  2. Samen wordt in dit gesprek bepaalt wat de onderwijsbehoeften van de leerling zijn en welke ondersteuningsbehoeften de school heeft om de gestelde doelen te halen. Ouders wordt gevraagd naar hun visie en hoe zij betrokken willen zijn.
  3. De school maakt van dit gesprek een verslag (kan daarvoor het document aanvraag gebruiken) en vraagt handtekeningen.
  4. Via het administratiesysteem van de school (ParnasSys) wordt het dossier veilig aangeboden bij Kindkans: het administratiesyteem van Kind op 1.

Loket
In het loket wordt de aanvraag besproken:

  1. Valt de vraag onder de afgesproken extra ondersteuning?
  2. Heeft de school eerste de interne zorgmogelijkheden benut?
  3. Het arrangement wordt bepaald en vastgelegd in een besluit.
  4. Het besluit gaat in tweevoud naar de school (1 exemplaar voor ouders).
  5. Binnen 8 werkweken gaat het arrangement van start.

Nog geen school van Kind op 1 betrokken?
Ook voorschoolse voorzieningen kunnen samen met ouders/verzorgers een kind aanmelden bij het loket. De meeste dagcentra en kinderopvangorganisaties weten hoe dit moet. Als u er vragen over hebt, bel dan met 0113-228887.

Verhuizing vanuit een andere regio?
Soms is er extra ondersteuning of een toelaatbaarheidsverklaring nodig voor een leerling die nieuw is in de regio vanwege bijvoorbeeld een verhuizing. Bel in dat geval 0113-228887 en we bespreken de procedure en regelen indien nodig z.s.m. een account in Kindkans.