Feitelijk vindt passend onderwijs natuurlijk plaats op school. Kind op 1 is een organisatie om de ondersteuning op school te faciliteren. Op deze lijst is te zien welke scholen aangesloten zijn bij Kind op 1. De intern begeleiders zijn de contactpersonen voor het samenwerkingsverband. Zij spelen een centrale rol in het organiseren van ondersteuning binnen de scholen en weten wanneer en hoe ze Kind op 1 kunnen betrekken.

IB Klankbordgroep
Contacten met de scholen lopen veelal via de intern begeleiders. Het is daarom goed dat intern begeleiders geïnformeerd blijven én het samenwerkingsverband feedback kunnen geven. Daarvoor organiseren we 3x per jaar de IB klankbordgroepbijeenkomsten steeds op 5 locaties. Op deze bijeenkomsten worden actuele zaken uitgewisseld en ontmoeten intern begeleiders van verschillende schoolbesturen elkaar. Kijk in de agenda voor de data.

Nieuwe IB-er?
Als nieuwe intern begeleider komt er een hoop op je af. Contact met Kind op 1 is daarvan een onderdeel. Zorg dat we je kennen door je naam en mailadres door te geven aan Gonny Geertse via 0113-228887 of ggeertse@swvkindop1.nl. Ook heb je een account voor Kindkans nodig. Dit wordt geregeld via Arno van Trigt atrigt@swvkindop1.nl. Elk jaar organiseren we bijeenkomsten voor wie nader kennis wil maken met (de werkwijze van) het samenwerkingsverband. Heb je tussendoor vragen? Schroom niet ons te mailen of te bellen. Via de contactpagina vind je de nummers of mailadressen die je nodig hebt.

Samenwerking scholen en samenwerkingsverband
Passend onderwijs betekent dat je als school(bestuur) verplicht bent aangesloten bij een samenwerkingsverband. Er is in onze regio door het bestuur gekozen voor een vergaande vorm van samenwerking. Er zijn daardoor veel onderdelen van passend onderwijs waarbij het samenwerkingsverband de scholen kan ondersteunen.

Zorgplicht
Scholen zijn verplicht om ouders/verzorgers te helpen een passende schoolplek te vinden. Ze zijn niet verplicht die plaats zelf te bieden. Om hierin een besluit te kunnen nemen doen scholen een goed onderzoek naar de onderwijsbehoeften van het kind en begeleidingsmogelijkheden van de school. Kind op 1 kan helpen bij het onderzoek, kan indien nodig een arrangement aanbieden én kan helpen zoeken naar een passende plek als de conclusie is dat deze school geen passend aanbod heeft. Het is dus niet nodig om ouders door te verwijzen. Bel ons op en we helpen mee.

Verwijzing in schoolgids en op website.
Het is de bedoeling dat scholen ouders goed informeren over passend onderwijs. Dat kan door op de website van de school en in de schoolgids een link te plaatsen naar www.swvkindop1.nl. Tevens vindt u hier een tekst voor op uw website of in de schoolgids die u naar eigen inzicht kunt aanpassen en gebruiken. Wilt u de tekst als google-document of in word krijgen stuur dan Gonny even een mailtje.

Documenten
Op deze website vindt u informatie over diverse documenten die scholen moeten gebruiken in het kader van passend onderwijs: