Potloodlijst

Alle intern begeleiders hebben weer een oproep gekregen voor het voormelden van leerlingen waarvoor zij wellicht een toelaatbaarheidsverklaring gaan aanvragen. We willen dit altijd graag voor 1 april weten (de aantallen) zodat de speciale (basis)scholen een beeld hebben hoeveel leerlingen zij mogelijk kunnen verwachten. Informatie gemist? Vraag ggeertse@swvkindop1.nl ernaar.