Kind op 1 is de organisatie die ondersteuning biedt aan de basisscholen. Dergelijke organisaties bestaan ook voor het voortgezet onderwijs. Met die samenwerkingsverbanden hebben we (verschillende) afspraken over leerlingen met extra onderwijsbehoeften die de overstap maken naar de brugklas. 

In de regio waar Kind op 1 actief is zijn voor voortgezet onderwijs 4 samenwerkingsverbanden voor actief.
1. REF-SVO voor het voortgezet reformatorisch onderwijs waar het Calvijncollege bij hoort.
2. SWV Brabantse Wal VO voor Tholen.
3.  PVOW voor het voortgezet onderwijs in Walcheren en  
4. SPVO-Oosterschelde voor het voortgezet onderwijs in de Oosterschelderegio. 

Naar de brugklas in Walcheren
Veruit de meeste leerlingen stappen via de reguliere aanmeldroute over van basisschool naar brugklas. Ze maken naar aanleiding van informatie en open dagen een keuze, melden zich aan en de basisschool stuurt een OKR (onderwijskundig rapport) op. Voor sommige toekomstige brugklassers is wat extra’s nodig. Daarvoor zijn verschillende routes:
– Overstapcoach. Deze medewerker wordt door Kind op 1 én PVOW samen ingezet op aanvraag van de basisschool én VO-school als in de laatste maanden van groep 8 en de eerste maanden van de brugklas extra ondersteuning nodig is.
– Verkorte route. Dit betreft een gespreksronde tussen basisschool/ VO-scholen en de twee samenwerkingsverbanden Kind op 1 en PVOW voor kinderen van een reguliere basisschool waar aan plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs gedacht wordt. De gesprekken leveren een schooladvies op waardoor, mocht er inderdaad sprake zijn van VSO, deze leerlingen ook tijdig weten waar zij naar school gaan. De basisscholen kunnen deze routes in gang zetten. Informatie over de verkorte route Walcheren vind je hier en de toestemmingsverklaring (inclusief visie ouders) hier.

Naar de brugklas in de Oosterschelderegio
Veruit de meeste leerlingen stappen via de reguliere aanmeldroute over van basisschool naar brugklas. Ze maken naar aanleiding van informatie en open dagen een keuze, melden zich aan en de basisschool stuurt een OKR (onderwijskundig rapport) op. Voor sommige toekomstige brugklassers is wat extra’s nodig. Daarvoor zijn verschillende routes:
– Op weg naar de brugklas. Dit is een project met gespreks- en ontmoetingsmomenten tussen scholen voor basisonderwijs en voortgezet onderwijs (Ostrea en Pontes) voor leerlingen waar in de brugklas ondersteuning nodig lijkt. Door de ontmoeting en gesprekken weten scholen beter van elkaar wat de overstap kan inhouden en kunnen zij leerlingen goed voorbereiden en ouders goed adviseren. 
– Verkorte route. Dit betreft een gespreksronde tussen basisschool/ VO-scholen en de twee samenwerkingsverbanden Kind op 1 en PVOW voor kinderen van een reguliere basisschool waar aan plaatsing op voortgezet speciaal onderwijs gedacht wordt. De gesprekken leveren een schooladvies op waardoor, mocht er inderdaad sprake zijn van VSO, deze leerlingen ook tijdig weten waar zij naar school gaan. 
De basisscholen kunnen deze routes in gang zetten. Voor de verkorte route vind je de informatiebrief hier en de toestemmingsverklaring (inclusief visie ouders) hier.

Naar de brugklas in Tholen
Informatie over de route van basisschool naar brugklas in Tholen vind je hier.

De nieuwsbrief “Naar de brugklas” vind je hier.