Ook als kinderen nog niet op school zitten kunnen er al zorgen zijn of een kind zonder ondersteuning naar een reguliere basisschool kan. Wij vinden het belangrijk dat een school daar zelf over mee mag denken. Zijn er twijfels betrek dan in een vroeg stadium de basisschool die voor ouders/verzorgers het meest passend lijkt. De basisschool weet de weg richting Kind op 1 als de school uw twijfels deelt en/of graag vooraf ondersteuning wil regelen. Op deze lijst vindt u de scholen die bij Kind op 1 horen. Staat de school niet op deze lijst, dan moet u wellicht bij samenwerkingsverband Bers├ęba zijn.

Ook kunnen voorschoolse voorzieningen zelfstandig samen met ouders/verzorgers een kind aanmelden bij het loket. We zullen daarna in veel gevallen alsnog een basisschool betrekken.

De meeste dagcentra en kinderopvangorganisaties weten hoe zij moeten aanmelden en hebben een account voor ons aanmeldprogramma Kindkans. Als u er vragen over hebt, bel dan met 0113-228887.

Peuterconsulent Tholen
Specifiek in de gemeente Tholen werken we met een peuterconsulent. Zij kan de kinderopvang en peuterspeelzaal op verzoek bezoeken om met pedagogisch medewerkers, ouders en scholen mee te denken over de overstap naar school. De peuterconsulent wordt ingezet via dezelfde route voorschools als de route in andere gemeenten.