Voor kinderen die doof of slechthorend zijn óf een taalontwikkelingsstoornis hebben is er ondersteuning beschikbaar via de scholen en ondersteuningsmogelijkheden vanuit cluster 2. Er zijn vier organisaties die cluster 2 ondersteuning bieden. Zij werken samen in Siméa.

In onze regio werken we samen met Kentalis en Auris. Kentalis heeft o.a. vroegbehandelingsgroepen voor peuters en kleuters in Middelburg en Goes en kennen we als partner voor kinderen die de stap naar school gaan maken. Tevens hebben zij behandelgroepen voor kinderen en een audiologisch centrum voor onderzoek.

Auris heeft naast de (vroeg)behandelgroepen en het audiologisch centrum ook een school voor speciaal onderwijs in Goes (De Kring) en Bergen op Zoom (Montaal). Ook hebben zij ambulante dienstverlening en kunnen zij dus ook de Kind op 1 scholen bezoeken.

De aanmelding en financiering van de ondersteuning door Auris en Kentalis en plaatsing op bijvoorbeeld De Kring verloopt via hun eigen aanmeldprocedures en dus niet via het loket van Kind op 1.