Voor kinderen met een visuele handicap (slechtziend of blind) is voorzien in een aparte landelijke ondersteuningsorganisatie: Visio. Kijk op www.visio.org voor meer informatie.

Visio heeft enkele scholen in Nederland, maar biedt in Zeeland vooral ambulante onderwijskundige begeleiding. Hier vindt u daarover de informatie. De bekostiging van deze ondersteuning heeft een eigen financieringsroute en aanmelding valt dus niet onder Kind op 1. Hier leest u meer over aanmelding.

Op de website EduVip is alles te vinden over onderwijsmateriaal voor leerlingen met een visuele beperking.

Mogelijk kent u het gebouw van Visio in Goes. Dit is een regionaal steunpunt voor Revalidatie en advies.