Passend onderwijs bieden wij niet alleen. Niet alle kinderen in de regio bezoeken (voltijds) een school van Kind op 1. En soms hebben kinderen meer ondersteuning nodig dan alleen vanuit het samenwerkingsverband. We zijn daarom blij met onze partners in de provincie.

Andere Zeeuwse samenwerkingsverbanden
Er zijn naast Kind op 1 nog 6 samenwerkingsverbanden actief in de provincie. Misschien bent u per abuis bij ons terecht gekomen of heeft u binnenkort met één van de anderen te maken, omdat u gaat verhuizen of omdat uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Hier vindt u hun gegevens:

Voortgezet onderwijs Walcheren: www.pvow.nl
Voortgezet onderwijs Oosterschelderegio: www.spvo-oosterschelde.nl
Zeeuws-Vlaanderen primair en voortgezet onderwijs: www.pozv.nl
Reformatorisch primair onderwijs: www.berseba.nl/regios/zeeland
Reformatorisch voortgezet onderwijs: www.refsvo.nl
Met deze samenwerkingsverbanden wordt veel uitgewisseld en wordt samen opgetrokken als we zaken Zeeuws kunnen regelen.

Doelgroepen met (wettelijke) eigen routes voor ondersteuning buitenom samenwerkingsverbanden

cluster 1: visuele beperkingen en handicaps: www.visio.nl
cluster 1: materialen voor visuele beperkingen: www.eduvip.nl 
cluster 2: doven en slechthorenden: www.auris.nl
cluster 2: taalontwikkelingsstoornissen: www.auris.nl
Epilepsie: www.lwoe.nl
Diabetes: www.zorgeloosmetdiabetesnaarschool.nl
Zieke leerlingen: www.ziezon.nl Met de regionale partner die voor Ziezon het werk uitvoert in Zeeland hebben wij goede werkafspraken. Kijk op www.rpcz.nl.

Partners voor de jeugdhulp, leerlingenvervoer en andere gemeentelijke taken

leerplicht: www.lereninzeeland.nl
Jeugdhulp en leerlingenvervoer Vlissingen: www.vlissingen.nl/inwoner/wmo-jeugd-en-welzijn
Jeugdhulp en leerlingenvervoer Middelburg: www.middelburg.nl/Inwoners/Welkom_bij_TIM
Jeugdhulp en leerlingenvervoer Veere: www.veere.nl/toegang-wmo-en-jeugdwet
Jeugdhulp en leerlingenvervoer Borsele: www.cjgborsele.nl/jeugdhulp
Jeugdhulp Goes: www.cjggoes.nl
Jeugdhulp Noord-Beveland:  www.cjgnoord-beveland.nl
Jeugdhulp Kapelle: www.cjgkapelle.nl
Jeugdhulp Reimerswaal: www.cjgreimerswaal.nl
Jeugdhulp Schouwen-Duiveland: www.jeugdengezinschouwen-duiveland.nl/
Jeugdhulp Tholen:  https://www.tholen.nl/inwoners/familie-jeugd-en-gezin/Jeugd-en-Gezin-hulpvragen
Leerlingenvervoer Oosterschelderegio: https://www.loketleerlingenvervoer.nl

(Voorschoolse) opvang
Veel kinderen bezoeken voordat ze 4 zijn opvang. Ook in de basisschoolleeftijd bezoeken veel kinderen voorschools of naschoolse opvang. De aanbieders van deze opvang komen wij tegen als er zorgen zijn over peuters die bijna naar school gaan, maar ook werken de pedagogisch medewerkers nogal eens mee in de scholen bij arrangementen. Ook proberen we afspraken met gemeenten rond jeugdhulp samen met de opvang te maken.
In dit kader hebben we vooral contact met
Kinderopvang Walcheren https://www.kinderopvangwalcheren.nl
Kibeo https://www.kibeo.nl
Prokino https://www.prokino.nl