Kind op 1 is een netwerkorganisatie bestuurd door 18 schoolbesturen met scholen in de Oosterschelderegio en Walcheren. Het gaat om:

Dagelijks Bestuur:

Alberoscholen www.alberoscholen.nl Mevr. Bastiaansen, dagelijks bestuur, voorzitter

Obase www.obase.nl Dhr. de Keijzer, dagelijks bestuur, secretaris

Prisma Scholengroep www.prisma-scholen.nl Mevr. Schipper, lid dagelijks bestuur

Lithora www.vpcotholen.nl Dhr. van der Kooij, lid dagelijks bestuur, penningmeester

Stichting OZEO www.ozeo.nl Dhr. van Esch, lid dagelijks bestuur

Algemeen bestuur (inclusief bovenstaande besturen):

Archipel Scholen www.archipelscholen.nl Dhr. Zielstra, lid algemeen bestuur

LEV-WN www.levwn.nl Dhr. Koppejan, lid algemeen bestuur

Lowys Porquin www.lowysporquin.nl, Dhr. Cépèro, lid algemeen bestuur

Octho www.octho.nl Dhr. Brinkhuis, lid algemeen bestuur

Omnis Kindcentra www.omniskindcentra.nl Mevr. Delies, lid algemeen bestuur

Onze Wijs www.onzewijs.nl Dhr. Reijnierse (waarnemend) lid algemeen bestuur

Primas-scholengroep www.primas-scholengroep.nl Mevr. de Jong, lid algemeen bestuur

Stichting voor Basisonderwijs op Algemene Grondslag www.absmiddelburg.nl Dhr. Mulder, lid algemeen bestuur

Stichting Islamitisch Primair Onderwijs www.siposcholen.nl Dhr. Talbi, lid algemeen bestuur

Stichting Som www.stichtingsom.nl Mevr. E. Franken, lid algemeen bestuur

VBCO Bruinisse www.cbsopdreef.nl Mevr. Kristalijn, lid algemeen bestuur

Vlissingse Schoolvereniging www.vsvsite.nl Dhr. v.d. Broek, lid algemeen bestuur

Vrije School Zeeland www.vsz.nl Mevr. Kerklaan, lid algemeen bestuur