Functionaris voor gegevensbescherming

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In overeenstemming met de AVG heeft het samenwerkingsverband een Functionaris voor gegevensbescherming (FG) aangewezen.  De FG controleert en adviseert het samenwerkingsverband met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. Daarnaast is de FG aanspreekpunt voor vragen en klachten van betrokkenen omtrent de verwerking van hun persoonsgegevens door het samenwerkingsverband. De FG is ingeschreven in het register van de landelijke toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Het Samenwerkingsverband Kind op 1 heeft dhr. J. Faasse LL.B aangewezen als Functionaris voor gegevensbescherming.

U kunt hem rechtstreeks bereiken per e-mail via: privacy@swvkindop1.nl of desgewenst telefonisch via 06 823 722 06

Vragen of klachten worden uiteraard vertrouwelijk door de FG zelf behandeld.

Hieronder treft u een aantal documenten van Kind op 1 aan m.b.t. gegevensbescherming en privacy:

Privacyreglement van Kind

Privacyrechten

Responsible Disclosure (voor het melden van beveilingsrisico’s binnen website Kind op 1)