Samenwerkingsverband Kind op 1 is een netwerkorganisatie. Het samenwerkingsverband bestaat uit 19 schoolbesturen in de Oosterschelderegio en Walcheren die primair onderwijs verzorgen aan 18.000 leerlingen. Het gaat om reguliere scholen, scholen voor speciaal onderwijs en voor speciaal basisonderwijs.

Op deze lijst vindt u alle reguliere basisscholen en hun besturen en op deze lijst vindt u de speciale onderwijsvoorzieningen.

Afgevaardigden van elk schoolbestuur vormen samen het bestuur van het samenwerkingsverband. Zij nemen de besluiten over het beleid.

De raad van toezicht houdt toezicht op het bestuur.

De directeur van het samenwerkingsverband coördineert de uitvoering van het beleid. De taken en bevoegdheden van de raad van toezicht, het bestuur en de directeur staan hier omschreven. 

Het dagelijkse regelwerk rond de ondersteuning en toelaatbaarheidsverklaring wordt uitgevoerd door de kantoormedewerkers die in dienst zijn bij de stichting Kind op 1. Zij zijn te bereiken via mail of het algemene nummer: 0113-228887.

Passend onderwijs speelt zich feitelijk af op de scholen. Daar werken de schoolteams hard aan de basisondersteuning voor alle kinderen en extra ondersteuning voor de kinderen die bij het samenwerkingsverband zijn aangemeld. De scholen worden ondersteund door ambulant begeleiders, waarvan een deel in dienst is van de stichting Kind op 1. Een ander deel van de ambulant begeleiders staat op de loonlijst van 1 van de 19 schoolbesturen en werkt vaak ook nog op 1 van de scholen. Een laatste groepje ambulant begeleiders zijn ingehuurd via een uitzendbureau of zzp-er.Een samenwerkingsverband wordt ook bezocht door de inspectie voor het onderwijs. Zie hier het inspectiekader voor samenwerkingsverbanden.