De ondersteuningsplanraad is het algemene medezeggenschapsorgaan van Kind op 1. Elke samenwerkingsverband heeft zo’n OPR. De OPR bestaat uit ouders en personeelsleden (van de scholen) en mag meebeslissen over het beleid van Kind op 1. In ons samenwerkingsverband werken we met 12 gekozen leden: 6 ouders/verzorgers en 6 personeelsleden.

Samenstelling van de OPR per 1-9-2023 vind je hier

Rooster van aftreden
We werken met een jaarlijks rooster van aftreden. Hier vind je het meest actuele.


Verslagen vergaderingen OPR