Voor het personeel van de stichting Kind op 1 en voor de ingehuurde medewerkers is er de medezeggenschapsraad-personeel. Zij behartigen de belangen van het personeel en denken mee met het bestuur m.n. met het personeelsbeleid.

De MR-p bestaat uit 3 leden. In de huidige samenstelling zijn dit:

  • Ineke Wijkhuijs
  • Annemiek van der Mark
  • vacature (i.v.m. tussentijds vertrek van lid naar andere werkomgeving)

Het mailadres van de MR-p is mr@swvkindop1.nl