Twee keer per jaar overlegt het samenwerkingsverband met een Kinderraad. Deze raad wordt elk jaar samengesteld vanuit de scholen. Er zitten kinderen in die met of zonder extra ondersteuning onderwijs volgen op 1 van de scholen. Zij adviseren Kind op 1 over zaken als:

  • Waar moeten scholen rekening mee houden als ze ondersteuning willen aanvragen?
  • Is het goed dat er speciaal onderwijs is en zo ja, hoe moet de verwijzing dan gaan?
  • Wat zouden scholen zelf moeten kunnen?
  • Welke rol hebben kinderen binnen passend onderwijs.

De opbrengsten van de overleggen worden opgenomen in het ondersteuningsplan, overgenomen in beleid en gedeeld met de scholen.