Op deze pagina treft u formele documenten aan ter informatie.

In het ondersteuningsplan staat beschreven hoe alles is afgesproken in samenwerkingsverband Kind op 1.

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft dit plan vastgesteld nadat de ondersteuningsplanraad en de raad van toezicht er mee hebben ingestemd en nadat er overleg over heeft plaatsgevonden met de gemeenten en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs.

Het vastgestelde jaarverslag 2022 inclusief controleverklaring accountant kunt u hier downloaden:
Jaarverslag 2022 Kind op 1 (bestuur 21694)

Het vastgestelde jaarverslag 2021 inclusief controleverklaring accountant kunt u hier downloaden:
Jaarverslag 2021 Kind op 1 (bestuur 21694)

Algemene stichtingsdocumenten kunt u desgewenst downloaden ter verdere informatie:
Afschrift akte van omzetting Stichting SWV O3 d.d. 01-12-2017
Afschrift akte van juridische fusie O3 en Kind op 1 d.d. 31-12-2012
Afschrift statuten wijziging O3 inclusief naamswijziging naar “Stichting Kind op 1” d.d. 01-01-2018
– Uittreksel KvK-rechtspersoongegevens april 2023 met RSIN-nummer