Als u zorgen heeft over uw kind op school bespreekt u die eerst op school. Meestal eerst met de leerkracht, later eventueel met de intern begeleider en/of de directeur erbij. De intern begeleiders weten de weg naar Kind op 1. Zij weten ook wanneer zij ons in mogen schakelen en wanneer de ondersteuning voor uw kind nog de verantwoording is van de school zelf (basisondersteuning). Wilt u weten hoe dit werkt? Bel ons gerust op 0113-228887 en vraag naar één van onze loketcoördinatoren (Marian Totté en Angelina van Gool).

Oudersteunpunt

Ouders/verzorgers mogen ook zelf contact opnemen met Kind op 1. Dit kan als uw kind is aangemeld bij Kind op 1, maar ook daarvoor. Wij bieden een luisterend oor, denken mee, schatten in of wij iets kunnen bieden of verwijzen u door.

Nieuw in de regio?
Komt u of uw kind in deze regio wonen en heeft u nog geen contact met een basisschool betrokken bij Kind op 1? Bel dan met 0113-228887 en we helpen u snel verder.

Nog geen school van Kind op 1 betrokken?
Ook voorschoolse voorzieningen kunnen samen met ouders/verzorgers een kind aanmelden bij het loket. De meeste dagcentra en kinderopvangorganisaties weten hoe dit moet. Als u er vragen over hebt, bel dan met 0113-228887.