We proberen onze website compleet en up-to-date te houden. Maar wellicht kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden. In geval van twijfel kunnen scholen of ouders altijd even bellen met het samenwerkingsverband om te overleggen. Bel daarvoor 0113-228887 en vraag naar loketco├Ârdinator Angelina van Gool. U kunt ook een mail sturen naar: loket@swvkindop1.nl.

Het samenwerkingsverband is een netwerk van alle schoolbesturen, maar heeft de opdracht onafhankelijk te zijn en het belang van het kind voorop te stellen. Helaas komt het soms voor dat school en ouders het niet eens zijn met elkaar. Het komt voor dat ouders graag extra hulp willen of bijvoorbeeld denken aan speciaal (basis)onderwijs, maar dat zij zich niet gehoord voelen op school. Andersom komt ook voor: extra hulp op school is volgens school nodig, maar ouders willen dit niet. Soms kunnen wij bemiddelen. In elk geval mag u contact met ons opnemen. Bel 0113-228887 en vraag naar loketco├Ârdinator Angelina van Gool. U kunt ook een mail sturen naar: loket@swvkindop1.nl.

In het uiterste geval kunnen scholen aanmelden zonder toestemming. Dat zullen ze ouders/verzorgers altijd meedelen. Vervolgens zal er zeker contact zijn met ouders/verzorgers alvorens er ook maar iets gebeurt. Er zijn geschillenregelingen en wettelijke kaders voor wat mag. Wij houden ons daaraan.