Ouders/verzorgers spelen een heel belangrijke rol in de ondersteuning van hun kind. Zij kennen hun kind goed en het verhaal van ouders mag dus nooit ontbreken bij een aanvraag voor ondersteuning.

Bij de uitvoering van een arrangement wordt altijd aan ouders gevraagd hoe zij betrokken willen worden. De ambulant begeleiders hebben hier aandacht voor. Bij een arrangement wordt ook een plan gemaakt (een ontwikkelingsperspectief). Ouders hebben instemmingsrecht op het handelingsdeel van dit plan.

Ouders/ verzorgers hebben ook een belangrijke rol in de ondersteuningsplanraad: de medezeggenschap in het samenwerkingsverband. Elk jaar zijn er vacatures, dus kijk zeker even op deze pagina

Oudersteunpunt

Sinds 2021 hebben alle samenwerkingsverbanden in Nederland ook een oudersteunpunt. De functie hiervan is dat er goede, onafhankelijke informatie over passend onderwijs geboden wordt en dat ouders gesteund worden als ze hulp zoeken voor hun kind op school. Bij Kind op 1 kunt u het oudersteunpunt bereiken via 0113-228887 of via een mail aan loket@swvkindop1.nl . Meestal zult u ter woord gestaan worden door naar één van onze loketcoördinatoren (Marian Totté en Angelina van Gool), maar ook andere medewerkers kunnen en willen met u meedenken.