Als er zorgen zijn over een kind op school is contact met ouders/ verzorgers het allerbelangrijkst. Goed samenwerken is nodig, maar niet altijd makkelijk. Soms kan Kind op 1 helpen. De school is volgens de wet degene die extra ondersteuning kan vragen. Dat kan de school pas nadat er contact geweest is met u als ouders/verzorgers. Daarnaast hebben we als samenwerkingsverband een oudersteunpunt. U kunt als ouders/verzorgers dus ook altijd contact opnemen met vragen over passend onderwijs in de regio of bij zorgen over uw kind. Als u wilt weten hoe dit werkt of als u vragen hebt, bel ons dan gerust op: 0113-228887 en vraag naar één van onze loketcoördinatoren (Marian Totté en Angelina van Gool).

Nieuw in de regio?
Komt u of uw kind in deze regio wonen en heeft u nog geen contact met een basisschool betrokken bij Kind op 1? Bel dan met 0113-228887 en we helpen u snel verder.

Zorgplicht
Scholen zijn verplicht om ouders/verzorgers te helpen een passende schoolplek te vinden. Ze zijn niet verplicht die plaats zelf te bieden. Om hierin een besluit te kunnen nemen doen scholen een goed onderzoek naar de onderwijsbehoeften van het kind en begeleidingsmogelijkheden van de school. Kind op 1 kan helpen bij het onderzoek, kan indien nodig een arrangement aanbieden én kan helpen zoeken naar een passende plek als de conclusie is dat deze school geen passend aanbod heeft. Het is dus niet nodig om als ouders/verzorgers zelf te blijven zoeken. Laat de school ons benaderen en we helpen mee.

Medezeggenschap
Binnen het samenwerkingsverband hebben ouders/verzorgers een belangrijke plaats in de ondersteuningsplanraad. Deze raad is het medezeggenschapsorgaan van Kind op 1.