L
Formele documenten

Op deze pagina treft u formele documenten aan ter informatie.

 

In het ondersteuningsplan staat beschreven hoe alles is afgesproken in samenwerkingsverband Kind op 1.

Het bestuur van het samenwerkingsverband heeft dit plan vastgesteld nadat de ondersteuningsplanraad en de raad van toezicht er mee hebben ingestemd en nadat er overleg over heeft plaatsgevonden met de gemeenten en het samenwerkingsverband voortgezet onderwijs. 

 

Het vastgestelde jaarverslag 2017 inclusief controleverklaring accountant kunt u hier downloaden:

Jaarverslag 2017 Oosterschelderegio (bestuur 21694)

Jaarverslag 2017 Walcheren (bestuur 21627)

 

Algemene stichtingsdocumenten kunt u desgewenst downloaden ter verder informatie:

- Afschrift akte van omzetting Stichting SWV O3 d.d. 1-12-2017

- Afschrift akte van juridische fusie O3 en Kind op 1 d.d. 31-12-2012

- Afschrift statutenwijziging O3 inclusief naamswijziging naar "Stichting Kind op 1" d.d.1-1-2018

- Uittreksel KvK februari 2018 met RSIN-nummer