L
Privacy en AVG

Functionaris voor de gegevensbescherming

Onderwijsinstellingen zijn op grond van de privacyregelgeving (AVG) verplicht om een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. De FG houdt intern toezicht op de verwerking en beveiliging van persoonsgegevens door het Samenwerkingsverband Kind op 1. De FG is ook aanspreekpunt voor betrokkenen met vragen of klachten over de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens door het Samenwerkingsverband Kind op 1.

Samenwerkingsverband Kind op 1 heeft de heer Jan Faasse als FG aangesteld. Betrokkenen kunnen met hem contact opnemen via:

E-mail: privacy@swvkindop1.nl

Telefoon: 06 823 722 06

 

Privacyreglement Kind op 1

Voor aangemelde leerlingen bij Kind op 1 is het samenwerkingsverband de verwerkingsverantwoordelijke van de aangereikte benodigde persoonsgegevens. In het privacyreglement wordt aangegeven hoe binnen Kind op 1 persoonsgegevens worden verwerkt conform de richtlijnen van de AVG-wetgeving. Het privacyreglement van Kind op 1 is gebaseerd op het modelreglement vanuit de PO-raad. Het privacyreglement van Kind op 1 kunt u hier downloaden:  privacyreglement Kind op 1