In schooljaar 2020-2021 wordt SWV Kind op 1 begeleid door het kenniscentrum LVB in een project om de signalering en aanpak voor leerlingen die mogelijk op een licht verstandelijk beperkt niveau functioneren te verbeteren. Er hebben al diverse activiteiten plaatsgevonden:

  • Ambulant begeleiders van Kind op 1 die deze kinderen begeleiden zijn geïnformeerd over een hulpmiddel bij screening en over de materialen die het kenniscentrum ontwikkelde die kunnen helpen bij het aanscherpen en verdiepen van de aanpak en begeleiding.
  • Orthopedagogen die voor de schoolbesturen werken zijn geïnformeerd over de visie van het kenniscentrum op LVB en over de testbatterij die het kenniscentrum ontwikkelde.
  • IB-ers zijn ook geïnformeerd over de SAF (het hulpmiddel bij de screening) en de materialen die het kenniscentrum ontwikkelde om de aanpak te versterken.
  • Studenten van de hogeschool Rotterdam doen literatuuronderzoek in combinatie met interviews met diverse mensen uit ons werkveld om te komen tot een tool om de gesprekken met ouders te verbeteren.

De resultaten van bovenstaande worden in november 2021 geëvalueerd.

Klik hier voor de ondersteuningskaarten, SAF en de publicatie over LVB in het onderwijs. Deze vind je ook op de website van het kenniscentrum LVB.