Veelgestelde vragen

Wat moeten we inleveren bij een aanvraag?

Het meest belangrijk bij een aanvraag is een verslag van een gesprek met de betrokkenen waarbij in ieder geval de leerkrachten, ouders/verzorgers en de leerling bevraagd worden. Het verslag van het gesprek met alle betrokkenen dient als aanmeldformulier. De school voegt daarbij (i.o.m. ouders) bijlagen. Er is geen vast lijstje wat die bijlagen moeten zijn. Het gaat om documenten die de aanvraag verhelderen en ondersteunen. Dat is per kind verschillend.  Te denken valt aan toetsgegevens, handelingsplannen, logboek, verslagen, HGPD-formulieren e.d.

Kan ik als ouder ook een aanvraag indienen?

Onder de wet passend onderwijs is de formele aanvrager gewijzigd naar de school. Dit betekent dat de school de aanvraag indient. Zij doen dat niet zonder toestemming van ouders. Als u als ouder een vraag heeft of u zorgen maakt mag u contact opnemen met het samenwerkingsverband. Dat kan door te bellen of mailen met het Loket. Het is goed altijd eerst op school in gesprek te gaan met de leerkracht, de intern begeleider en/of de directeur. Mocht u zich niet gehoord voelen dan is er de klachtenprocedure van de school (in de schoolgids of op de site). Mocht u met uw vraag of zorg bij het Loket terecht komen dan zal er altijd een contact met de school volgen. Het samenwerkingsverband kan niets afdwingen bij scholen, maar wel bemiddelen. Kijk op de pagina contact om te zien met welke vraag u bij wie van het samenwerkingsverband terecht kunt.

Kan ik een arrangement voor een groep aanvragen?

Nee, er worden alleen arrangementen voor kinderen afgegeven. Dat komt omdat onze middelen bestemd zijn voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Soms zijn er andere oorzaken waarom het in een groep niet goed loopt, bijvoorbeeld omdat er veel vervangers zijn geweest. In dat geval is de school zelf verantwoordelijk voor ondersteuning in de groep. We gunnen eigenlijk elke leerkracht wel een onderwijsassistent in de klas, want we begrijpen dat dat voor iedereen goed zou zijn. Het budget is daarvoor echter niet toereikend. Wat wel kan is het koppelen/clusteren van arrangementen voor kinderen in 1 groep. Als daar vragen over zijn is het handig contact op te nemen met loketcoördinator Marian Totté of via 0113-228887.