Kinderraad

Een paar maal per jaar overlegt het bestuur met een Kinderraad. In de kinderraad zitten kinderen van de scholen van het samenwerkingsverband. Kinderen die met of zonder extra ondersteuning onderwijs volgen en kinderen van speciale (basis)scholen. Zij adviseren het bestuur over zaken als:

  • Waar moeten scholen rekening mee houden als ze ondersteuning willen aanvragen?
  • Is het goed dat er speciale scholen zijn en hoe moet een verwijzingsproces verlopen.
  • Welke rol zouden kinderen zelf moeten spelen binnen passend onderwijs?

Elk jaar wordt de raad opnieuw samengesteld via de scholen.