Kind op 1 ontWIKKEL

Nr. 4 - Hoogbegaafdheid

Wat zou jij willen weten van de voltijdse hb-voorzieningen?

In Walcheren – Oosterschelderegio zijn er drie scholen waar voltijds hoogbegaafdheidsonderwijs aangeboden wordt. Komende maanden gaan zij gezamenlijk aan de slag met het ontwikkelen van een film om de kennis over deze vorm van onderwijs te vergroten. Wat wil jij graag weten? Welke vragen heb jij? Stuur ze naar atick@swvkindop1.nl.

Vergroot jij ook je kennis van (hoog)begaafde leerlingen:
schrijf je in!

(Hoog)begaafde leerlingen zijn overal. Met de juiste aandacht voor hun behoeften kunnen de meesten van hen een goede schoolloopbaan doorlopen. Wil jij deze leerlingen (nog beter) leren signaleren, inspelen op hun behoeften en je kennis over klassenmanagement uitbreiden? Samenwerkingsverband Kind op 1 biedt ieder schoolteam (directeur, leerkrachten, IB-ers) de gelegenheid deel te nemen aan de basistraining hoogbegaafdheid met als doel de expertise van iedere school te vergroten en te verdiepen.
Je kunt starten in januari of september 2022. De training bestaat uit vier bijeenkomsten.
De training wordt verzorgt door Cedin en bestaat uit:
• fysieke startbijeenkomst in de regio (2 uur)
• drie online studiebijeenkomsten (1,5 uur per bijeenkomst)
• drie e-learning modules (1 uur per module)
• drie praktijkopdrachten (tussen de bijeenkomsten; circa half uur per opdracht)
Meer details vind je in het informatieblad.

Dyslexie veroorzaakt soms onzichtbaar leed

(Hoog)begaafdheid en dyslexie is geen gemakkelijke combinatie. Door de dyslexie wordt (hoog)begaafdheid niet altijd opgemerkt en vice versa. Het tempo in de plusklas is soms te hoog vanwege de dyslexie maar het reguliere programma volstaat niet. Kortom: uitdagingen. Kindop1 verzamelt kennis, ervaring en specifieke cases over deze dubbel bijzondere combinatie om dit straks te delen in de regio. Ken jij bepaald onderzoek, heb je ervaring of casuïstiek: de groep ‘dubbel bijzonder’ hoort het graag via Akke.

Hoe maak je reguliere materialen interessant voor de kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong?

Slimme kleuters, kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong, … hoe je ze ook noemt, in bijna iedere klas zit er wel een kleuter voor wie het standaard aanbod in groep 1-2 onvoldoende is. Een kind dat thuis gewend is heel andere zaken te doen dan er op school in de kast liggen. Denk maar aan puzzels met veel meer stukjes. De denktank ‘Het jonge kind’ ontwikkelt op dit moment een training waarbij theorie en praktijk elkaar afwisselen. Uitgangspunt is: hoe maak je reguliere materialen eenvoudig aantrekkelijk voor deze leerling. Specifieke data zijn nog niet bekend maar je kunt je interesse al aangeven bij Akke.

Boeken, websites en andere bronnen …

De site wijkunnenmeer.nl biedt een aantal interessante artikelen over bijvoorbeeld onderpresteren.

Eleonoor van Gerven promoveerde op Raising the bar. The competencies of specialists in gifted education. Je kunt een artikel downloaden via www.slimeducatief.nl/artikelen/

Heb jij informatie voor de nieuwsbrief? Zend je informatie naar atick@swvkindop1.nl.

Stichting Kind op 1
Samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs voor Oosterschelderegio en Walcheren
Adres: Deestraat 3, 4458 AJ 's Heer Arendskerke
Telefoon: 0113-228887
E-mail: info@swvkindop1.nl
Website: www.swvkindop1.nl

Verander uw abonnement    |    Bekijk online