Kind op 1 ontWIKKEL

Nr. 3 - Hoogbegaafdheid

Heb jij een hb-netwerk?

Om kennisdeling en samenwerking te bevorderen denkt de stuurgroep na over nieuwe netwerken/leergemeenschappen na de training. We bouwen het liefste verder op reeds bestaande netwerken of bijeenkomsten. Heeft jouw school, bestuur of regio een al dan niet bloeiend netwerk rond hb-leerlingen? Laat het ons weten. Contactpersoon: Akke Tick (atick@swvkindop1.nl).

Denk mee en deel je ervaring met dubbel bijzondere kinderen

(Hoog)begaafde leerlingen met tegelijkertijd een ander aandachtspunt geven begeleiders geregeld uitdagingen. De net opgerichte werkgroep ‘dubbel bijzondere kinderen’ onderzoekt welk (trainings)aanbod de diverse scholen het beste ondersteunt. Belangrijk daarbij is dat dat we goed in kaart hebben wat ‘dubbel bijzonder’ is. We gebruiken daarbij het volgende drieluik: leerstoornissen (zoals dyslexie), gedragsstoornissen en fysiek/medische beperkingen.
Heb jij casuïstiek of informatie rondom deze kinderen en wil je dit delen?
Neem dan contact op met
Akke (atick@swvkindop1.nl).

Hoe zet je materialen in voor het (hoog)begaafde jonge kind?

Vroegsignalering van extra onderwijsbehoeften kan problemen voorkomen. Dit geldt ook voor het jonge (hoog)begaafde kind en kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Hoe daag je deze kinderen uit met behulp van reguliere materialen? Een denktank werkt op dit moment een (trainings)aanbod uit. Heb je specifieke vragen rondom het jonge begaafde kind of heb je materialen waar je enthousiast over bent? Laat het weten aan Akke  (atick@swvkindop1.nl). Wil je deelnemen aan de denktank? De volgende bijeenkomst is 16 september om 16 uur bij de Tweemaster/Kameleon in Oost-Souburg. Graag wel even vooraf een berichtje.

Schrijf je op tijd in voor de hb-training?
Honderden collega’s gingen je al voor.

Samenwerkingsverband Kind op 1 biedt medewerkers van ieder schoolteam (directeur, leerkrachten, IB-ers, …) de gelegenheid deel te nemen aan de basistraining hoogbegaafdheid met als doel de expertise van iedere school te vergroten en te verdiepen op de volgende terreinen:
– Herkenning van (hoog)begaafde leerlingen: signaleren
– Structurele verrijking van het lesaanbod: compacten en verrijken
– Gedifferentieerd lesgeven: klassenmanagement
– Begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen: coachen en begeleiden
De training bestaat uit vier bijeenkomsten. Je kunt starten in september 2021, januari 2022 en /of september 2022. Meer details vind je in het informatieblad. Let op: voor de trainingen die starten in september zijn er niet veel plaatsen meer vrij. Ook beginnen de trainingen die starten in februari al vol te lopen …. Meld je dus nog gauw in juli aan.
Heb je behoefte aan meer informatie, neem gerust contact op met projectleider Akke Tick (atick@swvkindop1.nl).

Locaties en trainingen hoogbegaafdheid

Op dit moment zijn we heel actief locaties aan het zoeken en reserveren. Bij het begin van het nieuwe schooljaar worden de locaties aan de deelnemers doorgegeven. Uitgangspunt is: 1,5 meter afstand. Mocht om welke reden dan ook de training niet fysiek door kunnen gaan, dan zal er online getraind worden.

Hoeveel tijd kost de hb-training eigenlijk?

Het programma van de trainingen vraagt om een tijdsinvestering van circa 11 uur in vier maanden.

1. Bijeenkomst 1: 2 uur
2. Praktijkopdracht op eigen tijdstip: 0,5 uur
3. Bijeenkomst 2: Voorbereiding (1 uur online-module op eigen tijdstip) + 1,5 uur online training
4. Praktijkopdracht op eigen tijdstip :0,5 uur
5. Bijeenkomst 3: Voorbereiding (1 uur online-module op eigen tijdstip) + 1,5 uur online training
6. Praktijkopdracht op eigen tijdstip: 0,5 uur
7. Bijeenkomst 4: Voorbereiding (1 uur online-module op eigen tijdstip) + 1,5 uur online training

Wat lees jij in de vakantie?

De vakantie staat voor de deur. Wat staat er op jouw leeslijst in het hb-kader of welk boek zou jij aanraden? Laat het ons weten.
Het nieuwe boek Renate Hamshikova met als titel ‘Intens, authentiek en vrij’ is een dikke pil maar zeker de moeite waard. Het laat je inzien dat het bij (hoog)begaafde kinderen niet alleen om verrijking en verdieping gaat. Het staat ook vol met inzichten en ideeën om je verder te helpen in je ontwikkeling als mens.

Heb jij informatie voor de nieuwsbrief? Zend je informatie naar atick@swvkindop1.nl.

Stichting Kind op 1
Samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs voor Oosterschelderegio en Walcheren
Adres: Evertsenstraat 100, 4461 XS Goes
Telefoon: 0113-228887
E-mail: info@swvkindop1.nl
Website: www.swvkindop1.nl

Verander uw abonnement    |    Bekijk online