Kind op 1 ontWIKKEL

Nr. 2 - (Hoog)begaafdheid

Schrijf je in voor de basistraining (hoog)begaafdheid

(Hoog)begaafde leerlingen zijn overal. Met de juiste aandacht voor hun behoeften kunnen de meesten van hen een goede schoolloopbaan doorlopen in onze regio. Samenwerkingsverband Kind op 1 biedt medewerkers van ieder schoolteam (directeur, leerkrachten, IB-ers) de gelegenheid deel te nemen aan de basistraining hoogbegaafdheid met als doel de expertise van iedere school te vergroten en te verdiepen op de volgende terreinen:

– Herkenning van (hoog)begaafde leerlingen: signaleren
– Structurele verrijking van het lesaanbod: compacten en verrijken
– Gedifferentieerd lesgeven: klassenmanagement
– Begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen: coachen en begeleiden

De training bestaat uit vier bijeenkomsten. Je kunt starten in september 2021, januari 2022 en/of september 2022. Meer details vind je in het informatieblad.

Heb je behoefte aan meer informatie, neem gerust contact op met projectleider Akke Tick (atick@swvkindop1.nl).

Lesmateriaal voor (hoog)begaafde leerlingen in de praktijk

In diverse scholen ontwikkelen bijvoorbeeld (vak)leerkrachten en intern begeleiders lesmateriaal voor (hoogbegaafde) leerlingen als verrijking van reguliere methodes. Zo ook op de Primas scholengroep. Agnes de Jong, algemeen directeur: ‘Onze vakleerkracht / beeldend kunstenaar ontwikkelde twee bijzondere lessen rondom het thema ‘ladders’. ‘Langs de ladder’ en lange ladder kunnen wellicht ook een bron van inspiratie zijn voor andere scholen. Door de opbouw biedt het niet alleen voor (hoog)begaafde leerlingen een passende verrijking.’ Op dit moment is de scholengroep bezig met het uitgeven van een boek met alle tot nu toe ontwikkelde lessen. Meer informatie: adejong@primas-scholengroep.nl.
Heb jij ook materiaal dat je wilt delen? Stuur dan een mail naar atick@swvkindop1.nl.

De lange ladder
Langs de ladder

Wat wil jij nog meer leren over (hoog)begaafdheid?

Naast de basistraining (hoog)begaafdheid is er de komende jaren ook aandacht voor verdiepende trainingen rondom (hoog)begaafdheid. Je kunt hierbij denken aan dubbel bijzondere kinderen, het jonge kind, ouders van (hoog)begaafde kinderen en dergelijke. Kind op 1 stemt dit verdiepende aanbod graag af op wensen in de regio. Heb jij specifieke wensen? Stuur een mail naar atick@swvkindop1.nl. Bellen kan ook op 06-22368043.

Hoe is ontWIKKEL georganiseerd?

ontWIKKEL-HB is het door OCW gesubsidieerde project rond hoogbegaafd binnen Kind op 1. Het project wordt gedragen door alle besturen van het samenwerkingsverband. Een stuurgroep maakt voorstellen rondom (hoog)begaafdheid, draagt het project en zorgt dat het in gang blijft. De externe projectleider is aanspreekpunt voor praktische zaken en houdt de voortgang in de gaten.

Neem kennis van onze visie op (hoog)begaafdheid

Binnen het project ontWIKKEL-HB willen we graag werken vanuit een handelingsgerichte visie op (hoog)begaafdheid: vanuit wat de leerlingen nodig hebben ons aanbod samen verbeteren. Tijl Koenderink verwoordde als opstart voor ons project een inhoudelijke visie. Kijk hem hier terug.
In de video zie je 
enkele documenten en schema’s in beeld. Deze zijn nu beschikbaar.

Documenten en schema

Op basis van vragen die mensen stelden naar aanleiding van de video hebben we nog een inspirerende Q&A-sessie gehad met Tijl Koenderink vol met praktische tips. Ook een aanrader om terug te kijken.

Tijd voor afscheid van het label ‘hoogbegaafdheid’

Lianne Hoogeveen is professor aan de Radboud Universiteit en expert op het gebied van hoogbegaafdheid. In deze podcast gaat Tjip de Jong met haar in gesprek over uitzonderlijke intelligentie. Wat bedoelen we hier eigenlijk mee?
En kan een school een leeromgeving bieden voor deze groep kinderen die aantrekkelijk en uitdagend is? Volgens Lianne Hoogeveen is het uiterst belangrijk deze groep kinderen in het reguliere onderwijs niet ‘over te slaan’ of te bagataliseren. Het gaat hier om een groep kinderen die kwetsbaar zijn. Het is volgens Lianne de vraag of het label ‘hoogbegaafdheid’ bevordelijk is voor kinderen en ouders. Moeten we als samenleving niet nog verder durven te kijken dan een label? En hoe past hoogbegaafdheid dan binnen het huidige reguliere onderwijs?

Stichting Kind op 1
Samenwerkingsverband voor passend primair onderwijs voor Oosterschelderegio en Walcheren
Adres: Evertsenstraat 100, 4461 XS Goes
Telefoon: 0113-228887
E-mail: info@swvkindop1.nl
Website: www.swvkindop1.nl

Verander uw abonnement    |    Bekijk online