L
Nieuws

Een kinderfeestje voor de hele klas

gepubliceerd op 26 november 2018

In de LECSO-nieuwsbrief van november 2018 staat het volgende artikel, wat een andere passender vorm kan bieden voor kinderfeestjes:

Een feestje voor de hele klas

Er niet bij horen is één van de ergste dingen die een kind en zijn/haar ouders kan overkomen. In Scandinavische landen is het de gewoonte om op kinderfeestjes de hele klas uit te nodigen. Zo wordt op een leuke en onopvallende manier voorkomen dat er kinderen zijn die nooit een feestje hebben. Bovendien delen de kinderen dan de aandacht en leren ouders elkaar kennen.

Een klassikaal kinderfeestje is ook een mooie manier om te delen in plaats van te concurreren met andere kinderen. Als ouders in Nederland af en toe de hele klas uitnodigen, dan voorkomen we met z’n allen dat er kinderen zijn die nooit een feestje hebben.

Het project ‘Inclusieve Klassenfeestjes’ is één van de projecten van Druk & Dwars: een samenwerking tussen De Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en zes gemeenten in de provincie Groningen.
Alle informatie inclusief suggesties voor de invulling en een draaiboek: www.klassenfeestjes.nl

 

Lees het volledige artikel

Druk in de klas

gepubliceerd op 24 februari 2017

Druk in de Klas is een laagdrempelige gedragstherapeutische methode voor basisschoolleerkrachten (groep 3 t/m 8) die zonder training in de klas kan worden gebruikt om druk en ongeconcentreerd gedrag in de klas (met en zonder diagnose ADHD) te verminderen. Wel krijgen leerkrachten online ondersteuning door gebruik van ons leerkrachtportaal en helpdesk.

In bijgevoegde flyer kunt u meer lezen over Druk in de Klas.

Lees het volledige artikel

Onderwijs en epilepsie

gepubliceerd op 14 februari 2017

Het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie is al jaren in heel Nederland actief met begeleiding bij het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen met epilepsie.

Met deze nieuwsbrief willen we u graag op de hoogte houden van onze activiteiten en expertise op dit gebied.

Lees het volledige artikel

Leerkracht & druk gedrag

gepubliceerd op 13 februari 2017

In het kader van het passend onderwijs hebben leerkrachten in het reguliere basisonderwijs steeds vaker te maken hebben met diverse kinderen in één klas. Deze kinderen vragen ieder hun eigen, specifieke aanpak. Bij het zo goed mogelijk begeleiden van deze leerlingen is het prettig om technieken toe te kunnen passen waarvan onderzoek heeft aangetoond dat ze écht werken en welke aansluiten op de behoeften en eigenschappen van de individuele leerling. Met het Leerkracht & Druk Gedrag-project, een onderzoek naar de effectiviteit van leerkrachtstrategieën voor de aanpak van druk gedrag en/of ADHD, willen wij onderzoeken welke aanpak voor druk gedrag en/of ADHD het beste werkt bij welk kind.

In de bijlage vindt u een informatiebrief voor het schoolbestuur en leerkrachten waarin de belangrijkste punten zijn samengevat. Op onze website www.leerkrachtdrukgedrag.nl kunt u ook meer informatie vinden. Ons doel is om leerkrachten handvatten te bieden voor de aanpak van druk gedrag en/of ADHD, waarbij deze kinderen beter ondersteund worden en verergering van problemen kan worden voorkomen. Hiervoor hebben we uiteraard uw hulp nodig. We hopen dan ook van harte dat wij hierbij kunnen samenwerken met uw samenwerkingsverband en de scholen die hieraan verbonden zijn.  

Lees het volledige artikel

slimleren.nl

gepubliceerd op 13 februari 2017

Beste directeur/secretariaat,

Ik breng u graag op de hoogte van het tijdelijke aanbod van Slimleren.nl voor basisscholen.

Slimleren is een oefensysteem voor leerlingen vanaf groep 7 van de basisschool t/m de vierde klas van de middelbare school. Leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen oefenen met Nederlands spelling & grammatica, Engels spelling & woordenschat en rekenen/wiskunde. Zij hebben met Slimleren toegang tot meer dan 60.000 oefeningen en uitleg over honderden onderwerpen van deze vakken.

Slimleren onderscheidt zich van bijvoorbeeld Squla door de duidelijke uitleg tijdens het oefenen en door de wat meer volwassen aanpak die veel leerlingen in de eindfase van de basisschool meer aanspreekt. Daarnaast kunnen leerlingen wanneer zij vooruit lopen op de stof met Slimleren alvast aan de slag met stof uit de brugklas en kunnen zij Slimleren in de eerste vier leerjaren van de middelbare school blijven gebruiken.

Ons oefenprogramma is op de afgelopen IPON genomineerd in de categorie Innovatie van het Leren en wordt gemiddeld met een 9,6 beoordeeld door onze gebruikers (reviews via The Feedback Company, Google Partner).

Wij bieden deze maand alle basisscholen in Nederland de mogelijkheid om de leerlingen/ouders die hierin geïnteresseerd zijn Slimleren een maand gratis uit te laten proberen. Wanneer zij het lidmaatschap willen voortzetten krijgen zij vervolgens 30% korting op het eerste jaar Slimleren. De leerkrachten van groep 7 en 8 kunnen tevens een gratis account voor in de klas krijgen, waarmee zij gratis toegang krijgen tot alle content en functionaliteiten binnen Slimleren en in de klas interactief onderwerpen kunnen behandelen.

Als u het interessant vindt om gebruik te maken van deze mogelijkheid voor jullie leerlingen en hun ouders en/of jullie leerkrachten dan hoor ik dat graag. Voor meer informatie over ons oefenprogramma verwijs ik u graag naar https://www.slimleren.nl.

Met vriendelijke groet,
Jochem van Dalfsen
Account manager basisscholen Slimleren.nl

 

Lees het volledige artikel

Animatiefilm Meedoen

gepubliceerd op 11 juli 2016

Alle mensen zijn verschillend, maar met elkaar vormen we één samenleving.
Het is belangrijk dat kinderen al op school leren dat iedereen anders is. En dat je van elkaar kunt leren. Want dat legt de basis voor een gezamenlijke toekomst.
In Nederland gaan steeds meer leerlingen, ook kinderen met een beperking of kinderen
die extra ondersteuning nodig hebben naar een reguliere school. Zo blijven ze betrokken
bij hun eigen gemeenschap. Maar dit gaat niet vanzelf! Dit vraagt om samenwerking en
goede ondersteuning van leerlingen, ouders en leerkrachten.
LECSO, de PO-Raad en de VO-raad hebben het initiatief genomen om in een animatiefilmpje uit te leggen waarom zij dit een goede ontwikkeling vinden. Waarom we met z'n allen nóg meer moeten samenwerken om mogelijk te maken wat kinderen het allerliefste willen: meedoen!
Het filmpje Meedoen laat de ontwikkeling zien die gaande is waarbij onderwijs, zorg en
jeugdhulp er samen voor zorgen dat kinderen zoveel als mogelijk naar een reguliere
school gaan. Meedoen is te bekijken op vimeo.

Lees het volledige artikel

Nieuwsbrief Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie

gepubliceerd op 30 maart 2015

Geachte heer, mevrouw,

De onderwijskundig begeleiders van het Landelijk Werkverband Onderwijs en Epilepsie
(LWOE) begeleiden leerlingen met epilepsie en een schoolhulpvraag in Nederland.

Om samenwerkingsverbanden te ondersteunen bij het signaleren van deze leerlingen hebben wij een checklist ontwikkeld die u kunt gebruiken. Deze checklist
is te downloaden op onze website.
Sinds de invoering van Passend Onderwijs zien wij dat steeds meer leerlingen vroegtijdig worden gesignaleerd en dat het LWOE in toenemende mate wordt ingeschakeld voor ondersteuning in de vorm van een kortdurende interventie.
Wij zijn tevreden over de wijze waarop Passend Onderwijs in de samenwerkingsverbanden steeds meer vorm krijgt en we de leerlingen met epilepsie nog eerder kunnen helpen.
Als u nog vragen heeft, kijk dan op onze website voor de gegevens van een onderwijskundig begeleider bij u in de regio. Of bekijk onze voorlichtingsfilms op het YouTubekanaal van het LWOE.


Met vriendelijke groet,
Namens alle onderwijskundig begeleiders van het LWOE

Marian Fenenga 
John van de Corput

Lees het volledige artikel

Toetsen van begrijpend lezen bij dyslectische leerlingen

gepubliceerd op 28 november 2014

Lees hier informatie over het afnemen van toetsen 'Begrijpend Lezen' bij dyslectische leerlingen.

Lees het volledige artikel